PL EN DE FR
fota nagłówka
REKRUTACJA!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami przyjęć do Międzynarodowego Gimnazjum Argonaut. Poniżej znajdą Państwo formularz aplikacyjny i wzór umowy.

 

1. Umowa

Warunkiem przyjęcia do Międzynarodowego Gimnazjum Argonaut jest podpisanie stosownej umowy  o przyjęciu.

 

2. Opłata administracyjna

Podpisujący umowę opiekun prawny dziecka ma obowiązek uiścić w ciągu trzech dni od jej podpisania opłatę administracyjną w wysokości 1 000zł.

 

3. Czesne

Roczna opłata wynosi 17 640zł. Możliwa jest wpłata jednorazowa (z 5% zniżką) lub płatność w 12 ratach, w każdym miesiącu, w wysokości  1 470zł/m-c.

 

4. Świadczenia Szkoły

W ramach czesnego Szkoła zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych na poziomie gimnazjum, w tym przede wszystkim, do zapewnienia Uczniowi:     
• Bezpieczeństwa w czasie prowadzonych zajęć, w godzinach od 7:30 do 18:00
• Fachowej opieki dydaktyczno-wychowawczej sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
• Realizowania programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zagadnień wybiegających poza podstawowy program
• Nauczania języka angielskiego w oraz języka dodatkowego, w wymiarze i formie określonej przez Regulamin Szkoły 
• Prowadzenia zajęć sportowych na obiektach przeznaczonych do realizacji danego typu zajęć sportowych
• Możliwości uczestnictwa w kołach zainteresowań prowadzonych przez szkołę
• Opieki psychologa
• Optymalnych warunków potrzebnych do wszechstronnego rozwoju, wiążących się z indywidualnym podejściem do każdego Ucznia.
• Możliwości korzystania z profesjonalnie wyposażonych sal przedmiotowych, sali komputerowej oraz wysokiej jakości sprzętu dydaktycznego i multimedialnego
• Uczestnictwa, średnio raz w miesiącu, w wydarzeniach kulturalnych  

 

 

5. Obowiązki rodziców / opiekunów prawnych 

Rodzice / Opiekunowie zobowiązani są do:
• zakupu podręczników
• zakupu mundurka szkolnego
• zakupu strojów gimnastycznych
• opłacenia kosztów wycieczek szkolnych

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny - 504-509-504 (sekretariat) lub 504-507-504 (recepcja) lub mailowy (sekretariat@argonaut.edu.pl).