PL EN DE FR
20
GRUDZIEŃ
ARGONAUT – SZKOŁA ROKU 2016
ARGONAUT – SZKOŁA ROKU 2016

ARGONAUT – SZKOŁA ROKU 2016

     W grudniu Szkoła Podstawowa ARGONAUT odebrała nagrodę Szkoła Podstawowa Roku 2016.

    Konkurs ma na celu wybór i promocję placówek oświatowych, które spełniają najwyższe standardy w zakresie oferowanych atrakcyjnych programów nauczania i opieki, realizowanych w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby uczniów orazakceptacji i otwartości na indywidualne potrzebykażdego dziecka.

     Zgłoszone placówki zostały zweryfikowane i ocenione przez niezależną Kapitułę Konkursu z uwzględnieniem takich aspektów, jak:  jakość poziomu nauczania i opieki – mierzalne wynikami uczniów;  bogactwo i różnorodność oferty programowej; doświadczenie i kompetencje kadry dydaktycznej; poziom merytoryczny i dydaktyczny autorskich programów pracy z dzieckiem; prestiż oraz dynamika rozwoju placówki; atrakcyjna infrastruktura, warunki i wyposażenie miejsca sprzyjające nauce i zabawie; realizowane programy nauczania; adekwatność oferty edukacyjnej do potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców.

    Otrzymanie nominacji do srebrnego Godła, stanowi uhonorowanie pozycji placówki na rynku, jej wkładu w rozwój edukacji oraz autorytetu jakim cieszy się wśród specjalistów branżowych. 

 

Sylwia Dąbrowska

 

Argonaut - School of the year 2016

 

In December our Primary School received an award for 2016 School of The Year.

The aim of the competition is to promote schools which try to achieve the highest educational standards by offering attractive teaching programmes, individual approach and openness towards each student.

All the applications have been carefully examined and verified by the independent competition committee which focused on the following aspects:

 - quality of teaching and everyday care

- content and variety of the educational offer

- professional competence and experience of the teachers

- quality of original teaching programmes

- prestige

- dynamic of school development

- attractive infrastructure

- creating classroom conditions that best facilitate learning

- adjusting the educational offer to students’ needs (and parents’ expectations)

Winning the nomination for the silver emblem is a pleasant token of recognition from the educators and teaching environment in our region.