PL EN DE FR
21
PAŹDZIERNIK
ARGONAUT - SZKOŁA ROKU 2015
ARGONAUT - SZKOŁA ROKU 2015

   

 

 

 

 

W październiku Szkoła Podstawowa ARGONAUT odebrała nagrodę Szkoła Podstawowa Roku 2015.
Konkurs ma na celu wybór i promocję placówek oświatowych, które spełniają najwyższe standardy w zakresie oferowanych atrakcyjnych programów nauczania i opieki, realizowanych w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby uczniów oraz akceptacji i otwartości na indywidualne potrzeby każdego dziecka.
    Zgłoszone placówki zostały zweryfikowane i ocenione przez niezależną Kapitułę Konkursu z uwzględnieniem takich aspektów, jak: jakość poziomu nauczania i opieki – mierzalne wynikami uczniów; bogactwo i różnorodność oferty programowej; doświadczenie i kompetencje kadry dydaktycznej; poziom merytoryczny i dydaktyczny autorskich programów pracy z dzieckiem; prestiż oraz dynamika rozwoju placówki; atrakcyjna infrastruktura, warunki i wyposażenie miejsca sprzyjające nauce i zabawie; realizowane programy nauczania; adekwatność oferty edukacyjnej do potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców.
    Otrzymanie nominacji do srebrnego Godła, stanowi uhonorowanie pozycji placówki na rynku, jej wkładu w rozwój edukacji oraz autorytetu jakim cieszy się wśród specjalistów branżowych.