PL EN DE FR
12
STYCZEŃ
BY UCZYĆ LEPIEJ
BY UCZYĆ LEPIEJ

     Kadra nauczycielska Międzynarodowej Szkoły Argonaut- by uczyć w najwyższych standardach - nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Uczestniczy w szkoleniach, kursach oraz innych formach doskonalenia warsztatu pracy.

    Jednym z takich nauczycieli jest pan Piotr Kania. W grudniu zeszłego roku uczestniczył w szkoleniu na egzaminatora maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. 6 grudnia przystąpił do egzaminu państwowego i otrzymał aprobatę komisji egzaminacyjnej. Jednocześnie został wpisany na listę egzaminatorów maturalnych z WOSu.

     Jest to jeden z wielu nauczycieli naszej szkoły który posiada tak szerokie uprawnienia egzaminacyjne, co przekłada się na jakość prowadzonych lekcji, które już w gimnazjum przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego.

 

Argonaut