PL EN DE FR
25
LUTY
GIMNAZJALIŚCI ZŁAPALI „BAKCYLA”
GIMNAZJALIŚCI ZŁAPALI „BAKCYLA”

    W II semestrze 2015/2016 roku gimnazjaliści w ramach programu przedsiębiorczości biorą udział w projekcie Bakcyl. Projekt BAKCYL ma zainicjować i umożliwić stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie. Projekt BAKCYL stwarza podwaliny do osiągnięcia następujących celów w edukacji finansowej młodzieży oraz budowania ważnego pomostu pomiędzy systemem kształcenia i rynkiem pracy, pomiędzy młodymi odbiorcami i dostarczycielami usług finansowych w przyszłości:

  • wzbogaca program nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji inansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, realizowanych z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków;
  • wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie. Będzie kształtować postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży;
  • wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość;
  • wykorzystuje doświadczenie i potrzebę dzielenia się wiedzą pracowników bankowych w służbie rozwojowi młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.