PL EN DE FR
15
MARZEC
KLUB MŁODEGO ODKRYWCY NA START
KLUB MŁODEGO ODKRYWCY NA START

    Klub Młodego Odkrywcy Argonaut (KMOA) rozpoczął swoją przygodę z Boeing i tajemniczym pudełkiem. Młodzi klubowicze sami będą szukać interesujących ich tematów i zdobywać widzę przez eksperymentowanie wykonując doświadczenia.

    Dzisiejszy temat „TAJEMNICZY ŻYWIOŁ” polegał na przeprowadzeniu doświadczenia z suszarką i bryłami styropianowymi oraz wagą. Zapoznali się również z nowym przyrządem do pomiaru szybkości strumienia powietrza. Anemometrem praktycznie mogli zmierzyć ruch powietrza na szkolnym podwórku.

    Young Explorers Club Argonaut (KMOA) began his adventure with Boeing and the mysterious box. The young club members themselves will look for topics of interest to them and see to gain by experimenting performing experience.

    Today's theme "SECRET ELEMENT" was to conduct experiments with hair and lumps of polystyrene and weight. Also acquainted with a new instrument for measuring the speed of air flow. Anemometer practically able to measure the movement of air in the school yard.

 

Waldemar Gnoiński