PL EN DE FR
09
LUTY
KOLEJNE MODELE LATAJACE
KOLEJNE MODELE LATAJACE

     Uczniowie koła modelarskiego podjęli kolejne wyzwanie złożenia następnego modelu latającego. Użyte materiały to depron (lekka sprasowana pianka), cienkie listewki sosnowe oraz super lekkie listwy z drewna balsowego, do obciążenia mały kawałek plasteliny. Aby to wszytko połączyć potrzebny był specjalny klej UHU POR. Wszystkie najważniejsze elementy były przygotowane przez instruktara. Zadaniem uczniów było oszlifowanie krawędzi płatów i stateczników a następnie połączenie z kadłubem i GOTOWE. Uczniowie po raz kolejny przeszli szkołę cierpliwości, umiejętności i dokładności. Efekty swojej pracy widzieli w pięknych lotach modeli. 

 

Waldemar Gnoiński

    Students wheels of model took another challenge of a subsequent model flying. The materials used to Depron (lightweight compressed foam), thin slats of pine and super-lightweight strips of balsa wood, to load a small piece of plasticine. To connect everything needed a special glue UHU POR. All major components were prepared by instructar. The pupils were grinding edge flaps and ballasts and then the connection to the hull and READY. Students once again passed a school of patience, skill and accuracy. Your work seen in the beautiful flight models.