PL EN DE FR
19
MAJ
ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA W KLASACH 0 - 3
ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA W KLASACH 0 - 3

ARGONAUCI   POLIGLOCI

Argonaut w ramach rozszerzonej oferty edukacyjnej w zakresie nauczania języków obcych od nowego roku szkolnego 2016/2017 w klasach 0-3 SP oferuje 24 godziny nauki języka obcego, a w tym:

8h  j. angielski – zajęcia obowiązkowe

1h(kl. I-II) 2h(kl. III) - drugi j. obcy (do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski) – zajęcia obowiązkowe

3h  elementy j. angielskiego w trakcie zajęć matematycznych, muzycznych i ruchowych – zajęcia obowiązkowe

1h przygotowanie do egzaminu z j. angielskiego – Cambridge Young Learners English Tests – zajęcia fakultatywne

min.5h  koła zainteresowań w j. angielskim – zajęcia fakultatywne

min. 5h nauka języka obcego innego niż obowiązkowe – zajęcia fakultatywne