PL EN DE FR
19
MAJ
ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA W KLASACH 1 - 3 GIMNAZJUM
ROZSZERZONA OFERTA EDUKACYJNA W KLASACH 1 - 3 GIMNAZJUM

ARGONAUCI   POLIGLOCI

 

Argonaut w ramach rozszerzonej oferty edukacyjnej w zakresie nauczania języków obcych od nowego roku szkolnego 2016/2017 w klasach 1-3 Gimn.oferuje 29 godzin nauki języka obcego, a w tym:

8h  j. angielski – zajęcia obowiązkowe

3h drugi j. obcy (do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski) – zajęcia obowiązkowe

7h elementy j. angielskiego w trakcie zajęć matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii, muzyki i WF– zajęcia obowiązkow

1h przygotowanie do egzaminu z j. angielskiego – Cambridge Young Learners English ests – zajęcia fakultatywne

min. 5h  koła zainteresowań w j. angielskim – zajęcia fakultatywne

 

min. 5h nauka języka obcego innego niż obowiązkowe – zajęcia fakultatywne