PL EN DE FR
31
MAJ
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    14 kwietnia 2016r. uczniowie klasy trzeciej napisali sprawdzian w ramach Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty organizowanego przez OPERON. Podstawowym celem badania kompetencji trzecioklasistów jest umożliwienie szkołom otrzymania dodatkowych informacji o poziomie wiadomości i umiejętności posiadanych przez ich uczniów kończących klasę trzecią. Zestawy zadań badają umiejętności opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego, m.in.: - zapisane w celach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, np. zdobycie przez ucznia umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; - wymienione jako najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej: * czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność oraz jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (…); * myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych; * umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (…), zarówno w mowie, jak i w piśmie; - wyszczególnione jako treści nauczania edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej na I etapie kształcenia.

 

GRATULUJEMY !