PL EN DE FR
26
LUTY
TWOJE PIENIĄDZE
TWOJE PIENIĄDZE

    W ramach programu BAKCYL uczniowie gimnazjum wzięli udział w lekcji zatytułowanej „Twoje pieniądze”. Zarządzanie pieniędzmi dotyczy każdego z nas. Umiejętność odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi nabiera znaczenia już w wieku dorastania, a staje się bardzo ważna w momencie opuszczania szkoły. Warto wiedzieć, skąd biorą się nasze pieniądze (dochód) i na co je wydajemy (wydatki). Ta lekcja nauczyła gimnazjalistów podstawowych zasad prawidłowego budżetowania, w tym planowania i kontroli wydatków osobistych. Wprowadziła uczniów w świat codziennych finansów osobistych. Uczniowie poznali m. in. znaczenie dobrego zarządzania finansami osobistymi; dowiedzieli się czym są dochody/wpływy, a czym są wydatki/koszty i ich podział na stałe opłaty stałe, zmienne oraz opcjonalne. Usłyszeli również wyjaśnienie pojęć nadwyżki i deficytu w budżecie, z pokazaniem ich zalet i zagrożeń.

    Głównym elementem tej lekcji było przeprowadzenie z uczniami ćwiczenia polegającego na sporządzeniu budżetu, odnoszącego się do sytuacji życiowej, z którą jak najbardziej mogą identyfikować się uczniowie. Po lekcji uczniowie potrafią: -rozpoznać, jak duży wpływ na finanse osobiste mają codzienne decyzje. -rozróżniać przychody i wydatki w codziennym życiu. -sporządzić prosty budżet z uwzględnieniem wydatków stałych i zmiennych oraz takich, z których możemy zrezygnować. -rozumieć pojęcie kosztu alternatywnego. -zrozumieć znaczenie oszczędności i korzyści, które płyną z systematycznego oszczędzania. -zrozumieć potrzebę tworzenia „funduszu bezpieczeństwa”, na tzw. czarną godzinę.