PL EN DE FR
17
MAJ
UCZEŃ ZDOLNY JEST CIEKAWY ŚWIATA
UCZEŃ ZDOLNY JEST CIEKAWY ŚWIATA

    Wychodząc naprzeciw potrzebą współczesnego świata zapraszamy uczniów klas 1-3 SP do diagnozy uzdolnień wielorakich. Często mylnie sądzimy, że uczeń zdolny to ten, który osiąga wysokie wyniki w nauce- w ten sposób zawężamy pojęcie zdolności do przyswojenia materiału zawartego w podstawie programowej. W sytuacji, gdy zdolność dziecka nie odpowiada nauczanemu materiałowi zostaje ona niedostrzeżona, a w konsekwencji nierozwijana.

    W naszej szkole zostanie przeprowadzona diagnoza, która ma na celu określić mocne strony dzieci, w taki sposób, aby móc je w przyszłości rozwijać. W skład inteligencji wielorakich wchodzą: inteligencja językowa, muzyczna, logiczno-matematyczna, wizualno- przestrzenna, kinestetyczna, interpersonalna, intrapersonalna, przyrodnicza. Wynikiem badania uzdolnień wielorakich jest zindywidualizowany profil wskazujący na zasoby badanego, nie natomiast ogólny wynik inteligencji.

 

Sylwia Kiełbus

Zdjęcie źródło: google.pl/grafika