PL EN DE FR
17
MARZEC
UCZNIOWIE KLASY VI FUNESCAPE
UCZNIOWIE KLASY VI FUNESCAPE

    "Co to jest ESCAPE ROOM?

    To nowoczesna forma rozrywki polegająca na zabawie w jednym z tematycznych pokoi, i rozwiązywaniu szeregu zagadek logicznych i zręcznościowych, przy których, konieczna będzie świetna praca w grupie oraz komunikacja, mające na celu wydostanie się z zamkniętego pomieszczenia. Każdy pokój to zupełnie inny świat, w którym bohaterami jesteście Wy sami! Łamigłówki to jednak nie wszystko co może Wam stanąć na drodze prowadzącej do zwycięstwa, głównym przeciwnikiem będzie czas. Godzina to wcale nie tak dużo jak mogłoby się wydawać, zwłaszcza gdy do rozwikłania jest cała masa tajemnic".

Tekst źródło: http://funescape.pl/#

 

    Wystartowały dwa zespoły: 6 dziewcząt w pokoju "BEZLUDNA WYSPA", 5 chłopców w pokoju "PRZYGODA NA DNIE OCEANU". Wszyscy kierowali się czterema zasadniczymi hasłami:

Rozwiąż zagadkę.

Wysil szare komórki.

Pracuj zespołowo.

Masz 60 minut.

    Obu zespołom należą się gratulacje rozwiązania zagadek przed czasem i wpisali się na listę zwycięzców. W żywiołowych dyskusjach długo jeszcze smakowali smak zwycięstwa, zabawa była świetna. 

"What is the ESCAPE ROOM?

    It is a modern form of entertainment involving the fun in one of the themed rooms, and solve a series of puzzles and skill, at which, will require great teamwork and communication, in order to get out of a closed room. Each room is a completely different world in which the characters will be yourself! Puzzle is not everything that you can stand on the road to victory, the main enemy is time. This time not so much as one might think, especially when it is to solve a whole bunch of secrets. "

Text source: http://funescape.pl/#

    They took off two teams: 6 girls in the room "DESERTED ISTAND", 5 boys in the room "ADVENTURE ON THE BOTTOM OF THE OCEAN". Everyone is guided by four fundamental slogans:

Solve the puzzle.

Brain power.

Work as a team.

You have 60 minutes.

    Both teams should be congratulated solutions to riddles before time and typed up the list of winners. In disasters long discussions yet tasted the taste of victory was great fun.

 

Waldemar Gnoiński