PL EN DE FR
19
STYCZEŃ
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Z TUXMATH W KLASIE 1
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Z TUXMATH W KLASIE 1

     Edukacyjny program komputerowy pod systemem operacyjnym LINUX - TuxMath, pozwala dzieciom doskonalić swoje umiejętności arytmetyczne już od poziomu klasy 1.

     Gra polegała na szybkim obliczeniu wyniku dodawania lub odejmowania likczb od 0 do 10. Tradycyjnie paluszki poszły w ruch, a dodatkowo program komputerowy pozwolił utrwalać umiejętności korzystania z klawiatury numerycznej.

 

Waldemar Gnoiński

Educational computer software in the operating system LINUX - Tuxmath, allows children to improve their arithmetic skills from level 1 class.

The game consisted of a rapid calculation result of the addition or subtraction of numbers from 0 to 10. Traditionally fingers went in motion, and in addition a computer program helped preserve the ability to use the numeric keypad.