PL EN DE FR
02
MARZEC
ZAPRASZAMY DO KLUBU MŁODEGO ODKRYWCY
ZAPRASZAMY DO KLUBU MŁODEGO ODKRYWCY

 

    W naszej szkole rozpoczyna działalność Klub Młodego Odkrywcy. Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i podstawowych, którzy podczas zajęć pozalekcyjnych będą wykonywali eksperymenty i doświadczenia naukowe poszerzając swoją wiedzę przyrodniczą i techniczną. Interaktywna metoda pracy z młodzieżą ma zaszczepić wśród nich modę na eksperymentowanie, rozbudzić ciekawość, a także inspirować do samodzielnego zdobywania wiedzy. 

    Więcej informacji można przeczytać w prezentowanym linku.

tekst i zdjęcie źródło: http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=tekst&tekst_id=8

 

Waldemar Gnoiński

    In our school, starts operating the Young Explorers Club. It is addressed to students and teachers of secondary schools and basic who, during extracurricular activities will be performed experiments and scientific experimentation expanding their knowledge of nature and technical. The interactive method of working with young people is to instill among them fashion experimentation, awaken curiosity and inspire independent learning.

     More information can be read in the reported link.

Text source:http://www.kmo.org.pl/index.php?strona=tekst&tekst_id=8