PL EN DE FR
fota nagłówka
Szkoła Podstawowa Argonaut

Międzynarodowa Szkoła Argonaut to działająca od 2010 roku prywatna, niepubliczna placówka oświatowa, pod jednym dachem mieszcząca przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum.

BUDYNEK

Szkoła położona jest w spokojnej okolicy na obrzeżach miasta (ul. Na Skraju 32, Warszawa - Włochy). Doskonały dojazd zapewnia bliskość Alei Krakowskiej i południowej obwodnicy Warszawy (węzeł S2 – Al. Krakowska).

Wnętrza szkoły urządzone zostały w zgodnym z duchem placówki, a inspirującym do nauki stylem podróżniczo - odkrywczym. Każda szkolna pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt edukacyjny, a nosi imię jednego z odkrywców lub twórców. Szkolne uroczystości i przedstawienia odbywają się na broadway’owskiej sali widowiskowej. Szkoła posiada bogatą bibliotekę, dedykowane uczniom w różnym wieku świetlice, pracownię kuchenną, stołówkę i sklepik ze zdrową żywnością, radiowęzeł oraz plac zabaw. Wrażeń dostarcza również wielofunkcyjne, wyłożone sztuczną trawą boisko sportowe. Szkoła w pełni przystosowana jest do edukacji sześciolatków, prowadzi także klasę zerówki.

LUDZIE

Grono pedagogiczne szkoły stanowią nauczyciele oddani swej pasji, gotowi odkrywać i rozwijać talenty drzemiące w każdym dziecku (sylwetki nauczycieli znajdą Państwo w zakładce KADRA). O komfort i bezpieczeństwo dzieci dbają, ale też służą pomocą Rodzicom, wykwalifikowani, niepedagogicznie pracownicy Szkoły. Nad całością zaś czuwa Dyrektor, Pani Sylwia Dąbrowska, oraz Założycielka Szkoły, Pani Renata Trojanowska.

OFERTA

Międzynarodowa Szkoła Argonaut realizuje rozszerzoną podstawę programową MEN, wdraża również własny Program Przedsiębiorczości

Szkoła Podstawowa Argonaut zapewnia:

 • zwiększoną liczbę godzin nauczania języka angielskiego, a także zajęcia z native speakerami, współpracę z Cambridge Young Learners English Tests, część zajęć przedmiotowych prowadzonych w języku angielskim, anglojęzyczne e-wykłady z inspirującymi ludźmi etc..  
 • naukę drugiego języka obcego (niemiecki lub hiszpański do wyboru) już od trzeciej klasy 
 • bogatą ofertę zajęć nauki języków obcych w ramach zajęć nieobowiązkowych: języki francuski, niemiecki, hiszpański, włoski i chiński.
 • autorski Program Przedsiębiorczości kształcący zdolność myślenia „pod prąd”. Nauczyciele pomagają uczniom wyznaczać cele i konsekwentnie dążyć do ich realizacji, motywują, prowadzą indywidualne relacje mistrz-uczeń.
 • obowiązkowe zajęcia szachowe w  kl. 0-III szkoły podstawowej, rozwijające logiczne myślenie i zdolność planowania
 • program nauczania w klasach edukacji początkowej NOWA ERA, nastawiony na praktyczne zdobywanie wiadomości  i umiejętności
 • programy nauczania w klasach IV-VI m.in.: NOWA ERA, OPERON, WSIP, MIGRA, PWN, rozwijające umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce
 • nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym korzystanie ze szkolnej platformy edukacyjnej LIBRUS, z tablic multimedialnych, komputerów z dostępem do Internetu, tabletów etc.
 • program wsparcia dla uczniów zagranicznych, których pierwszym językiem nie jest język Polsk
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych: językowych, artystycznych, sportowych oraz kół zainteresowań  (więcej o nich w zakładce ZAJĘCIA POZALEKCYJNE)
 • obowiązkowe zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • catering, który w sposób szczególny uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży
 • bezpłatny bus, dowożącego i odwożącego dzieci ze Szkoły.