środa, 09 sierpień 2023 14:40

Oznakowanie w miejscu pracy

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
tabliczki bhp tabliczki bhp pixabay

Niegdyś oznaczeń w miejscu pracy było niewiele - gdzieniegdzie wisiała tabliczka informująca o zakazie palenia lub strzałki wskazywały drogę ewakuacyjną. Z czasem pojawiło się ich coraz więcej - jedne nakazują noszenie kasku i obuwia ochronnego, inne ostrzegają przed uskokiem, stopniem lub niskim stropem, jeszcze inne wskazują miejsca, gdzie umieszczone są gaśnice lub punkt zbiórki w razie pojawienia się zagrożenia dla wszystkich pracowników. Dlaczego tabliczek jest coraz więcej?

 

Bezpieczni w miejscu pracy

Tabliczki bhp, bo tak nazywane są znaki służące właściwemu oznakowaniu miejsca pracy mają za zadanie, jak zostało to wcześniej wspomniane, informować, ostrzegać i nakazywać. Widząc je pracownik powinien wiedzieć jak się zachować i chronić swoje zdrowie i życie. Każda eksploatowana przestrzeń powinna spełniać normy BHP (to zadanie pracodawcy), co oznacza, że powinna być we właściwy sposób oznakowana.

Czy tabliczki można umieścić samemu i według własnego uznania?

Zdecydowanie nie! Po pierwsze tabliczki bhp powinny być dobrane do charakteru prowadzonej działaności - inne tabliczki umieszcza się w biurach, a inne na halach produkcyjnych. Po drugie powinny być umieszczone w odpowiednim miejscu - dobrze widocznym i oświetlonym, na wysokości wzroku. Ich ilość i rozmieszczenie powinna być dostosowana do wielkości terenu (plac budowy) wielkości pomieszczeń oraz rodzaju zagrożenia. Dobór tabliczek i ich umieszczenie najlepiej powierzyć specjaliście do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, który zna obowiązujące przepisy prawne i doskonale orientuje się jakie wymagania muszą spełnić znaki.

Jakie tabliczki spotykamy w miejscu pracy?

Tabliczki ewakuacyjne, czyli z zielonym tłem, jasnymi piktogramami, świecące w ciemności, charakteryzujące się odpornością na zniszczenia. Wskazują kierunek przemieszczania się podczas ewakuacji, bezpieczne wyjście. Tabliczki przeciwpożarowe, czyli czerwone prostokąty z żółtymi piktogramami i/lub napisami. Ostrzegają o możliwości wystąpienia pożaru, a w przypadku jego pojawienia się stanowią informację dla służb gaśniczych. Tabliczki z instrukcjami i regulaminami służą przypomnieniu pracownikom o ich podstawowych obowiązkach. Tabliczki budowlane, czyli żółte prostokąty informują, ostrzegają i zakazują. Tabliczki informacyjne, oznaczające poszczególne pomieszczenia, zakazujące - wszystkie wymienione znaki służą jednemu - przypomnieniu pracownikowi o obowiązujących w danym zakładzie procedurach, których celem jest zagwarantowanie mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.