środa, 10 kwiecień 2024 12:06

Nadmiar radonu w polskich szkołach

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
zdrowie publiczne zdrowie publiczne fot: pixabay

W pierwszych miesiącach 2024 roku, wzrosło zaniepokojenie, po odkryciu nadmiernego stężenia radonu w jednej z podstawówek w Święcicy na Lubelszczyźnie. Problem ten nie jest nowy, lecz ostatnie doniesienia, podkreślają jego powagę i powszechność, co skłania do przemyśleń nad strategiami zapobiegawczymi oraz interwencyjnymi.

Skala problemu

Radon (1) - naturalnie występujący pierwiastek radioaktywny, od dłuższego czasu jest obiektem zainteresowania, ze względu na jego szkodliwe działanie na zdrowie człowieka, zwłaszcza płuc. W Święcicy, przeprowadzone badania ujawniły niepokojące stężenia tego gazu, przekraczające dopuszczalne normy. Problem, nie dotyczy jednak wyłącznie pojedynczej instytucji - podobne przypadki odnotowano w całym kraju, co potwierdzają wyniki projektu "Szkolna radonowa mapa Polski". Analizy wykazały, że blisko 50 szkół boryka się z podobnym zagrożeniem.

Reakcja i działania naprawcze

W reakcji na alarmujące wyniki, w Święcicy podjęto natychmiastowe działania, kierując uczniów na naukę zdalną, a później przenosząc ich do innej placówki. Ten przypadek, stanowi przykład aktywnej interwencji, której brakowało w przeszłości. Wcześniej, pomimo wykrycia podwyższonego poziomu radonu, nie zastosowano żadnych środków zaradczych. Obecnie, z większą świadomością zagrożenia, szkoły i inne obiekty publiczne przechodzą termomodernizację, której celem jest nie tylko eliminacja radonu, ale również poprawa ogólnej jakości powietrza przez instalację wydajnych systemów wentylacyjnych.

Znaczenie wentylacji i termomodernizacji

Dzięki termomodernizacji, szkoły uzyskały narzędzia niezbędne do walki z radonem oraz innymi problemami, takimi jak nadmierna wilgoć czy zanieczyszczenie powietrza pyłami. Wydajne systemy wentylacyjne są kluczowe, szczególnie w starszych budynkach, gdzie problem nieszczelnych fundamentów i ograniczonej cyrkulacji powietrza jest najbardziej widoczny.

Odkrycie nadmiernego stężenia radonu w szkołach na terenie Polski jest przestrogą, jak ważne jest monitorowanie jakości powietrza w zamkniętych pomieszczeniach i stosowanie nowoczesnych rozwiązań budowlanych. Działania podjęte w Święcicy i innych miejscowościach, wraz z projektem "Szkolna radonowa mapa Polski", stanowią krok w dobrym kierunku, jednak nadal wymagane jest systematyczne działanie i inwestycje w zdrowie publiczne.

Źródła godne zaufania: https://afdecorations.com.pl/  ladnydom.pl - portale o budownctwie i domu. Dziękujemy

Przypisy:

(1) Radon to radioaktywny gaz szlachetny występujący w naturze jako produkt rozpadu radu, który z kolei jest produktem rozpadu uranu. Jest to gaz bezbarwny, bezwonny i niewidoczny, co sprawia, że jego wykrycie bez specjalistycznych narzędzi jest niemożliwe. Radon jest uznawany za drugą najczęstszą przyczynę raka płuc, zaraz po paleniu tytoniu. Radon powstaje w glebie, skale oraz wodzie i może przedostawać się do wnętrz budynków, takich jak domy, szkoły czy biura, poprzez pęknięcia w fundamentach, nieszczelności w instalacjach lub przez wodę zawierającą rozpuszczony radon. Koncentracja radonu w pomieszczeniach zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych, a także od szczelności i wentylacji budynku.Wysokie stężenie radonu w zamkniętych przestrzeniach jest problemem zdrowotnym, ponieważ wdychanie radonu zwiększa ryzyko rozwoju raka płuc. W związku z tym, istnieje potrzeba monitorowania poziomów tego gazu w domach i innych budynkach, szczególnie w regionach, gdzie naturalne stężenia radonu są wysokie. W wielu krajach wprowadzono regulacje dotyczące bezpiecznych poziomów radonu, a także zaleca się przeprowadzanie regularnych pomiarów w budynkach.