czwartek, 18 kwiecień 2024 18:34

Co warto wiedzieć na temat geowłókniny?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
geowłóknina geowłóknina fot: materiały prasowe

Geowłóknina to materiał syntetyczny, który powstaje w toku obróbki włókien poliestrowych lub polipropylenowych. Tworzywo charakteryzuje się dużą wytrzymałością i zdolnością dopasowania się do kształtu podłoża.

Geowłóknina — podstawowe informacje

Najważniejszą zaletą geowłókniny jest duża odporność chemiczna. Tworzywo doskonale znosi oddziaływanie paliw płynnych, rozpuszczalników, a także kwasów oraz zasad. Struktura materiału ułatwia filtrację i pozwala na przenikanie wody do gleby. Tworzywo jest również używane do zabezpieczenia i separacji roślin oraz jako element systemu drenażowego.

Gdzie wykorzystuje się geowłókniny? Prawdę mówiąc, są to tworzywa o bardzo szerokim zastosowaniu. Używa się ich do budowy:

  • wałów oraz nasypów,

  • składowisk odpadów,

  • parkingów,

  • dróg o zróżnicowanej nośności i przeznaczeniu.

Konstrukcja geowłóknin i jej właściwości

Specyficzna struktura geowłóknin sprawia, że ciężar oddziałujący na nie jest rozkładany na większej powierzchni. Jednocześnie należy podkreślić, że nie należy ich traktować jako samodzielnej podbudowy. Nadaje się ona raczej do przekazywania oddziaływań pomiędzy warstwami drogi i nawierzchni.

Niektóre odmiany geowłókniny mają strukturę dwuwarstwową. Dzięki temu można ją wykorzystać do zabezpieczenia brzegów rzek. Tego typu tworzywo jest również używane do ochrony koryt rzeki oraz budowy i wzmacniania wałów przeciwpowodziowych.

Geowłóknina jest również wykorzystywana w szeroko rozumianych pracach ogrodniczych. Używa się jej do wyłożenia oczek wodnych, a także podczas instalacji tzw. zielonych dachów, gdzie służą do oddzielenia humusu od warstwy drenującej. Jest to możliwe m.in. dzięki dużej odporności na przebicie.

Geowłóknina a ekologiczne gospodarstwo domowe

Geowłókniny powszechnie wykorzystuje się w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Stosuje się ją tam najczęściej jako zabezpieczenie rur przed oddziaływaniem mułu, ziemi i innych zanieczyszczeń. Można jej również użyć w systemach drenażowych, które odprowadzają wodę deszczową do odrębnych zbiorników. Geowłókniny znajdą swe zastosowanie również jako materiał zabezpieczający elementy konstrukcyjne budynku przed bezpośrednim oddziaływaniem wilgoci.

Na koniec warto powiedzieć kilka słów o stabilizacyjnej roli geowłóknin. Materiały należące do tej grupy pomagają stabilizować grunt, a także ogranicza zjawisko erozji gruntu. Dzięki niej podłoże zyskuje większą wytrzymałość, co jest bardzo istotne np. podczas realizacji prac budowlanych z użyciem ciężkiego sprzętu.

Reasumując, geowłóknina to materiał o bardzo szerokim zastosowaniu. Świadczą o tym jej interesujące właściwości fizyczne, chemiczne, a także zdolność do filtracji i skutecznego przenoszenia sił pomiędzy warstwami gruntu.