poniedziałek, 19 czerwiec 2023 14:01

Klapa przeciwpożarowa - jak działa i do czego służy?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Klapa przeciwpożarowa Klapa przeciwpożarowa adobestock

Systemy przeciwpożarowe mają za zadanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia. Dzięki nim pożar nie rozprzestrzenia się na inne części budynku, a jednocześnie ograniczone zostaje także zadymienie. Dzięki temu łatwiejsza jest ewakuacja i zmniejsza się także ryzyko zaczadzenia w przypadku wybuchu pożaru. Warto dowiedzieć się, czym jest klapa przeciwpożarowa i jak działa.

 

Czym jest klapa przeciwpożarowa?  

Klapa przeciwpożarowa odcinająca jest przegrodą, która odcina strefę pożaru od pozostałych stref budynku. Zapobiega przedostawaniu się gazów, dymów, a także ognia przez przewody wentylacyjne albo klimatyzacyjne do innych stref. Warto wiedzieć, że w normalnych warunkach klapa jest otwarta. Zamyka się automatycznie, gdy istnieje bezpośrednie ryzyko pożaru lub wybucha pożar. Klapy odcinające montowane są w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscach, gdzie przechodzi przez przegrody, czyli ściany i stropy. Warto wiedzieć, że po zamknięciu klapy odcinającej przeciwpożarowej wentylacja czy klimatyzacja w pozostałych częściach budynku działa normalnie.       

Kiedy stosuje się klapy przeciwpożarowe i jak działają? 

Warto dowiedzieć się, kiedy stosowane są klapy przeciwpożarowe. Najpopularniejsza jest klapa ppoż topikowa. Takie klapy stosuje się jako bezpośrednie zabezpieczenie przeciwpożarowe i element systemu przeciwpożarowego. Każda przeciwpożarowa klapa odcinająca musi pozostać sprawna przez cały okres eksploatacji budynku. Dlatego jej działanie jest okresowo sprawdzane. Klapa przeciwpożarowa składa się z blachy ocynkowanej lub stali nierdzewnej, a także elementu sterującego i przegrody odcinającej z materiału ognioodpornego. Mechanizm zamykający uruchamiany jest w zakresie temperatur od 45 do 250 stopni Celsjusza, a zwykle jest to 70 stopni Celsjusza. Klapa zadziała gdy temperatura w przewodzie wentylacyjnym wzrośnie powyżej ustalonej wartości. Jest to zatem skuteczne zabezpieczenie zanim dotrze sygnał z centralki przeciwpożarowej.  

Jakie są rodzaje klap przeciwpożarowych? 

Wyróżniamy kilka rodzajów przeciwpożarowych klap odcinających. Można zdecydować się na klapy z wyzwalaczem topikowym lub ampułkowym. Można wybrać klapę przeciwpożarową zautomatyzowaną z napędem elektrycznym albo z mechanizmem spustowym elektromagnetycznym. Klapy przeciwpożarowe mają różne przekroje, zarówno prostokątny, okrągły, jak i kwadratowy, a także różne rozmiary. Wyróżniamy klapy przeciwpożarowe z jednopłaszczyznową przegrodą odcinającą lub wielopłaszczyznowe. Klapa odcinająca wentylacji pożarowej montowana jest w ścianie lub połaci dachowej i odprowadza dym na zewnątrz.